Kursuse üldtutvustus

Kursus koosneb peamiselt neljast suuremast osast:

Sissejuhatus

Sissejuhatavas osas räägin:

  • Mida on vaja, et kursuse sisuga pihta hakata
  • Millised on kasulikud allikad, mida on hea õppimisel abistavaks materjaliks kasutada
  • Kuidas kitarri häälestatakse
  • Kus on mõistlik kitarri harjutada ja millist istet valida

I OSA

Selles osas räägin põhilistest vajaminevatest mõistetest. Õpetan selgeks mänguasendi ja mõlema käe mänguliigutused.

Kordamiseks ja kinnistamiseks on mitu harjutust.

Lisaks õpetan selle osa lõpus esimese loo.

II OSA

Selles osas õpetan selgeks ülemise kolme keele noodid ja nende kinnistamiseks on mitmed harjutused.

Lisaks on selles osas kitarripalad:

  • 1. ja 2. keelel
  • kõigil kolmel keelel

III OSA

Selles osas õpetan selgeks alumise kolme keele noodid ja nende kinnistamiseks on mitmed harjutused.

Lisaks on ka kitarripalad.


Need teemad kokku hõlmavad selle, mida õpitakse muusikakoolis tavaliselt esimeses klassis (ühe aasta jooksul).


Complete and Continue  
Discussion

0 comments